Felhasználási feltételek

BE-PRO.com portál Általános Regisztrációs Feltételei

I. Bevezető rendelkezések

 1. www.be-pro.com portál (a továbbiakban: „Portál”) Általános Regisztrációs Feltételei az Üzemeltető és a Felhasználók jogait és kötelezettségeit szabályozzák a Portálon elérhető Szolgáltatások nyújtása és igénybevétele során (a továbbiakban „Feltételek”).

 2. A Portálon elérhető Szolgáltatások Üzemeltetője és szolgáltatója a BE-PRO s.r.o. társaság, székhelye: 851 01 Bratislava, Gercenova 19, cégjegyzékszáma: 48 147 117, adószáma: 2120252684, bejegyezve a Pozsony I. Járásbíróság által vezetett Cégjegyzékben, szakasz: Sro, betétszám: 103926/B, adószám: 2120252684, (a továbbiakban: „Üzemeltető”). E-mail cím: info@be-pro.com. Telefonszám: +421 903 704 038

 3. Az Üzemeltető által a Portálon nyújtott Szolgáltatások közé elsősorban az adatok keresése, kezelése, gyűjtése, őrzése és továbbítása tartozik, miközben azokat az egyes felhasználók díjmentesen vehetik igénybe, mégpedig üzleti és nem üzleti célokra egyaránt, amennyiben az Üzemeltető jelen Feltételei eltérően nem rendelkeznek (a továbbiakban „Szolgáltatás” vagy „Szolgáltatások”).

 4. Felhasználónak minősül az Üzemeltető portálján regisztráló és bejelentkező természetes vagy jogi személy, aki igénybe veszi az Üzemeltető által a Portálon nyújtott Szolgáltatásokat (a továbbiakban „Felhasználó” vagy „Felhasználók”).

 5. A jelen Feltételekben szabályozott és kapcsolódó Szolgáltatások nyújtásának ellenőrzésére jogosult szerv a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet Pozsonyi Kerületi Felügyelősége, 820 07 Bratislava, Prievozská 32.

II. A Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó alapvető feltételek

 1. A Felhasználó az Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatások igénybevételével elfogadja a jelen Feltételeket. Azok a Felhasználók, akik nem fogadják a jelen Feltételeket, nem vehetik igénybe az Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatásokat, amelyekre a jelen Feltételek vonatkoznak.

 2. Az Üzemeltető Szolgáltatásait a Felhasználók saját kockázatukra veszik igénybe, ezáltal a Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Szolgáltatások esetében különböző tartalmakkal szembesülhetnek, amelyek az egyes Felhasználók számára helytelenek, illetlenek vagy sértők lehetnek.

 3. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban az Üzemeltetőnek elektronikusan, postai úton vagy bármilyen más módon véleményt, nyilatkozatot, javaslatot, észrevételt, szöveget, képeket, videofelvételeket vagy más bejegyzéseket (a továbbiakban „Bejegyzések” vagy „Bejegyzés”) ad át, ezzel hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető ezeket a Bejegyzéseket a saját termékei vagy szolgáltatásai propagálásához használja fel. Abban az esetben, ha a Bejegyzések tartalmára szellemi tulajdon védelme vonatkozik, a Felhasználó ezennel a szerzői jogokról és a szerzői jogokhoz kapcsolódó jogokról szóló, többször módosított Tt. 618/2003. sz. törvény (Szerzői jogi törvény) értelmében (a továbbiakban „Szerzői jogi törvény” vagy”SzJT”) díjmentes, nem kizárólagos, továbbítható, érdemben és helyileg korlátlan hozzájárulását adja a Bejegyzések felhasználásához. Az előző mondat szerinti hozzájárulás érvényessége az Üzemeltető portálján való regisztráció időtartamára korlátozódik. A Bejegyzések Felhasználó általi átadásával az előző mondat szerint azonban az Üzemeltetőnek nem keletkezik semmilyen kötelezettsége az átadott Bejegyzések bármilyen felhasználására vonatkozóan, azokat saját megítélése szerint bármikor törölheti a Portálról.

III. A Felhasználók személyes adatainak és magánéletének védelme

 1. Az Üzemeltető a Portálon való regisztrációt megelőzően felvilágosítja a Felhasználót a Tt. 122/2013. sz. adatvédelmi törvény szerinti jogairól és kötelezettségeiről, és egyúttal hozzájárulást kér tőle a Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez.

 2. Az Üzemeltető az általa nyújtott szolgáltatások optimalizálása és minőségének növelése érdekében a portáljaira látogató személyektől információkat gyűjt be, például az IP-címüket vagy sütiket, amelyek alapján az adott egyén nem azonosítható. A süti fájlok a böngésző által a Felhasználó számítógépének merevlemezén tárolt apró adategységek. Az Üzemeltető a sütiket a Szolgáltatásai minőségének növelése érdekében használja. Abban az esetben, ha a Felhasználó nem ért egyet a sütik használatával, ehhez a Felhasználó böngészőjének konfigurációja szükséges úgy, hogy a Felhasználó számítógépének merevlemezéről törölje az összes süti fájlt, ill. hogy a böngésző blokkolja a süti fájlokat vagy figyelmeztesse a Felhasználót a süti fájlok elhelyezésére.

IV. A Felhasználó regisztrációja és bejelentkezése

 1. A Felhasználó a Portál Szolgáltatásait csak akkor veheti igénybe, ha regisztrál.

 2. A Felhasználó által a Portál regisztrációs űrlapjában megadott információknak valósaknak kell lenniük. A regisztrált Felhasználó bármilyen regisztrációs adat változása esetén köteles ezt az adatot a Felhasználó profiljában haladéktalanul kijavítani.

 3. Ha valótlan információkat ad meg, az Üzemeltető a Felhasználó regisztrációját megszüntetheti.

 4. A Felhasználó a Felhasználói fiókot és a Szolgáltatásokat azonnal a portálon való regisztráció után használhatja és igénybe veheti.

 5. A Felhasználó a Felhasználói fiókba Felhasználói név és jelszó megadásával jelentkezik be.

 6. A Felhasználó felelősséget vállal a Felhasználói fiók jelszavának biztonságos tárolásáért. A Felhasználó felelősséget vállal a Felhasználói fiókja segítségével végzett összes tevékenységért.

 7. Az Üzemeltető a Felhasználónak a távoli kapcsolattartást illetően nem számít fel semmilyen díjat.

V. A regisztráció megszüntetés

 1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető a Felhasználói fiókját a jelen Feltételeknek megfelelően bármikor megszüntetheti és megakadályozhatja a Felhasználó hozzáférését, mégpedig előzetes figyelmeztetés nélkül is. Az Üzemeltető így különösen az alábbiak alapján járhat el:

 • - az általánosan kötelező érvényű jogszabályok Felhasználó általi megsértése esetén

  - a jelen Feltételek megsértése esetén

  - a Felhasználói fiók hosszan tartó tétlensége esetén (abban az esetben, ha a Felhasználói fiókot az utolsó bejelentkezéstől számított 2 évig nem használták)

  - a Felhasználó saját kérésére

  - az Üzemeltető vagy más Felhasználó jogainak megsértése esetén

 1. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor megtagadja vagy korlátozza a Felhasználó hozzáférését a portálhoz vagy törölje a Felhasználó bejegyzését (hirdetéseket, értékeléseket stb.) a rendszerből, elsősorban a Szolgáltató vagy más Felhasználó jogainak vagy a Feltételek megsértése esetén.

VI. A Felhasználó jogai és kötelezettségei

 1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során nem tanúsíthat a Szlovák Köztársaság általánosan kötelező érvényű előírásaival, a tartózkodási helye szerinti állam kötelező érvényű előírásaival és/vagy az általános erkölccsel ellentétes magatartást, elsősorban semmilyen módon:

 • - nem propagálhat erőszakot, nem kelthet nyílt vagy rejtett formában gyűlöletet nem, faj, bőrszín, nyelv, hit és vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi hovatartozás, nemzetiségi vagy etnikai hovatartozás alapján;

  - nem propagálhat háborút vagy írhat le kegyetlen vagy más embertelen magatartást olyan módon, amellyel nyilvánvalóan enyhítené, indokolná vagy jóváhagyná azt;

  - nem propagálhat nyílt sem rejtett formában szeszes italokat, alkoholizmust, dohányzást, kábítószerek, mérgek és prekurzorok alkalmazását, és nem becsülheti alá az ilyen anyagok alkalmazásának következményeit;

  - nem használhat vulgáris szavakat és szóösszetételeket, sem más szavakat vagy jelöléseket , amelyek közvetlen vagy közvetett értelme az általánosan elfogadott társadalmi erkölcsbe és etikába ütközik;

  - nem veszélyeztetheti a kiskorúak testi, szellemi vagy erkölcsi fejlődését, mentális egészségét és érzelmi állapotát;

  - nem küldhet erotikus tartalmú bejegyzéseket;

  - nem propagálhat gyerekpornográfiát;

  - nem propagálhat nyílt sem rejtett formában semmilyen politikai pártot vagy párttagot;

  - nem reklámozhat nyílt sem rejtett formában semmilyen természetes vagy jogi személyt, terméket vagy szolgáltatást;

  - nem propagálhat olyan vényköteles emberi és állati gyógyszereket, amelyek kábító- és pszichotróp anyagokat tartalmaznak, olyan gyógyszereket, amelyek vény nélkül kaphatók és azokat külön jogszabály értelmében az egészségbiztosító fedezi, továbbá a Szlovák Köztársaságban nem regisztrált gyógyszereket, amelyek betegtájékoztatója említést tartalmaz a tuberkulózis, a szexuális úton terjedő betegségek, súlyos fertőzéses betegségek, daganatos betegségek, krónikus álmatlanság, anyagcserezavarok és pszichikai betegségek kezelését illetően;

  - nem propagálhat nyílt sem rejtett formában fegyvereket és lőszereket, ill. nem tölthet fel fegyverekre vagy lőszerekre vonatkozó leírást;

  - nem propagálhat és tanúsíthat a Szlovák Köztársaság jogszabályaiba ütköző bármilyen más formájú magatartást;

  - nem tüntethet fel valótlan, ellenőrizetlen, félrevezető vagy megtévesztő híreket harmadik személyről, ill. elsősorban abban az esetben, ha az ilyen információk a harmadik fél számára előnyt jelentenének vagy azokból hasznot húzhatna;

  - nem terjesztheti az Üzemeltető oldalainak tartalmát, elsősorban, ha nem jogosult az oldalak tartalmának másolására, módosítására, terjesztésére vagy bármilyen más kezelésére annak üzleti célú felhasználása érdekében, kivéve a Bejegyzéseket és a Felhasználó saját tartalmát, amennyiben a Felhasználó és az Üzemeltető között nem áll fenn ettől eltérő rendelkezést tartalmazó megállapodás;

 1. A Felhasználó nem akadályozhatja, illetve zavarhatja a Portálon a többi Felhasználó által folytatott vitát. A Felhasználó nem zaklathatja a többi Felhasználót.

 2. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Portálra csak olyan Bejegyzéseket tölt fel, amelyek tartalmához szerzői joga fűződik vagy a szerzőjük hozzájárult azok felhasználásához.

 3. A Felhasználó kötelezettséget vállal a bejegyzéseiért, és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatásokat nem fogja a Szlovák Köztársaság általánosan kötelező érvényű jogszabályaival ellentétes célokra használni.

 4. A Felhasználó nem próbál meg a Portálra más Felhasználóként bejelentkezni, vagy más módon kárt okozni a többi Felhasználónak vagy más személyeknek. A Felhasználó semmilyen módon nem károsíthatja az Üzemeltetőt és nem sértheti a jó hírnevét. A Felhasználó a Portálon nem propagálhatja olyan személyek Szolgáltatásait, akik az Üzemeltető közvetlen vagy közvetett versenytársai.

 5. A Felhasználó bármikor, előzetes értesítés nélkül megszüntetheti az Üzemeltető vagy Harmadik személy által nyújtott Szolgáltatások igénybevételét.

 1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető a Felhasználónak ellenőrző, biztonsági vagy figyelmeztető jellegű üzeneteket küldhet, mégpedig elsősorban a Felhasználó vagy más Felhasználók jogainak védelme érdekében.

VII. Az Üzemeltető jogai és kötelességei

 1. Az Üzemeltetőnek a Felhasználókkal vagy harmadik személyekkel szemben nem áll fenn a Portálon nyújtott Szolgáltatások vonatkozásában semmilyen, a vonatkozó jogszabályokban és a Feltételekben szereplő kötelezettségektől eltérő kötelezettsége.

 2. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználók Portálra feltöltött Bejegyzéseinek tartalmáért, és egyúttal nem vállal felelősséget a szellemi tulajdonjogok és egyéb jogok Felhasználók általi megsértéséért. Az Üzemeltetőnek joga van arra, hogy nem teszi közzé a Felhasználó tartalmát vagy Bejegyzéseit, továbbá korlátozhatja vagy megakadályozhatja a többi Felhasználó hozzáférését a Felhasználó tartalmához vagy Bejegyzéseihez, amennyiben az ilyen tartalom vagy Bejegyzések ellentmondásosként vagy a Feltételeket sértő tartalomként kerül kiértékelésre.

 3. Az Üzemeltető nem garantálja a Felhasználóknak a folyamatos működőképességet, hibamentes működést és a szerver biztonságát. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználó olyan káráért, amely a Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban keletkezhetne.

 4. Az Üzemeltető bármikor indoklás nélkül megszüntetheti a Felhasználó regisztrációját. Az Üzemeltető bármikor felfüggesztheti a Szolgáltatások Portálon történő nyújtását határozott, határozatlan időtartamra vagy akár véglegesen is. Az Üzemeltető előzetes figyelmeztetés nélkül is bármikor leállíthatja a Portál működését.

 5. A Szolgáltatások Üzemeltető általi nyújtásának és a Szolgáltatások Felhasználó általi igénybevételének megszűnése esetén az Üzemeltetőnek és a Felhasználónak törvényben meghatározott jogaik állnak fenn, amennyiben azok az ilyen szolgáltatásnyújtásból erednek. Az Üzemeltető a Felhasználó által a jelen Feltétekben vagy a Szlovák Köztársaság általánosan kötelező érvényű előírásaiban szabályozott kötelezettségeinek megszegése okán bekövetkező szankcionálása esetén a Felhasználó tudomásul veszi, hogy köteles megtéríteni az Üzemeltető ilyen jellegű teljes kárát.

X. Térítéses szolgáltatások

 1. A Felhasználó a Portálon térítéses szolgáltatásokat is igénybe vehet (a továbbiakban: „Térítéses szolgáltatások”). Arról a tényről, hogy konkrét esetben Térítéses szolgáltatásról van-e szó, az Üzemeltető a Felhasználót a Portálon a Térítéses szolgáltatás megrendelése előtt kifejezetten tájékoztatja.

 2. A Felhasználó a Térítéses szolgáltatást a Portálon külön szekcióban rendelheti meg, mégpedig a rendelési űrlap kitöltésével. A megrendelő a rendelési űrlapban köteles kitölteni az összes szükséges információt. A rendelési űrlap információkat tartalmaz a Térítéses szolgáltatás áráról, a Térítéses szolgáltatás árának fizetési módjáról (beleértve a fizetési feltételeket) és a Térítéses szolgáltatás érvényességi idejéről.

 3. A Térítéses szolgáltatás tárgyát a Felhasználó bejegyzéseinek Portálon való propagálása képezi.

 4. A Felhasználó a rendelési űrlapban kiválaszthatja a Térítéses szolgáltatás érvényességi idejét.

 5. Az Üzemeltető és a Felhasználó közötti szerződéses jogviszony a megrendelés Felhasználó általi elküldésének napján jön létre.

 6. Az Üzemeltető a Felhasználó számára a Térítéses szolgáltatást csak a Térítéses szolgáltatás teljes árának kifizetését követően köteles haladéktalanul biztosítani. Az ár kifizetése alatt annak Üzemeltető számláján történő jóváírása értendő.

 7. A Térítéses szolgáltatás ára közvetlenül a Portálon is kifizethető a GoPay fizetési átjárón keresztül. A Térítéses szolgáltatás árának kifizetését követően az Üzemeltető adóügyi bizonylatot küld a Felhasználónak.

 8. A Térítéses szolgáltatás ára magában foglalja az Üzemeltető Térítéses szolgáltatás nyújtására fordított összes költségét beleértve az áfát.

 9. A Térítéses szolgáltatás szállításának, ill. hiánytalan nyújtásának a Térítéses szolgáltatás Felhasználó számára történő aktiválásának pillanata minősül. A Felhasználó a megrendelés elküldésével hozzájárul a szolgáltatás nyújtásához és egyúttal tudomásul veszi, hogy többé nincs lehetősége a szerződéstől való elállásra.

 10. Abban az esetben, ha a Felhasználó fiókja a jelen Feltételek szerinti kötelezettségei megszegése miatt deaktiválva van, a Felhasználó nem jogosult a Térítéses szolgáltatás ismételt teljesítésére, amennyiben erről az Üzemeltető nem rendelkezik eltérően.

 11. A Térítéses szolgáltatásokra a jelen Feltételek többi rendelkezése megfelelően alkalmazandó.

XI. Kárfelelősség

 1. A Felhasználó tudatában van annak, hogy a Portál Szolgáltatásait kizárólag a saját kockázatára veszi igénybe. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználók tevékenységéért, sem a Szolgáltatások igénybevételének módjáért. Az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználók vagy harmadik személyek Szolgáltatásokkal való esetleges visszaéléséért.

 2. Az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználók vagy harmadik személyek olyan káráért, amely közvetlenül, közvetve vagy véletlenszerűen a Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban merülhet fel.

 3. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználók vagy harmadik személyek olyan káráért, amely a Szolgáltatások igénybevételének ellehetetlenülése, illetve az ilyen ténnyel közvetlen vagy közvetett összefüggésben merülhet fel.

 4. Az Üzemeltető nem garantálja a Portál folyamatos működőképességét, hibátlan működését és biztonságát. A Portált egyúttal bármikor előző figyelmeztetés és indoklás nélkül leállíthatja.

 5. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználó olyan káráért, amely a Portálon nyújtott Szolgáltatások igénybevételével, a Portál működésképtelenségével, meghibásodásával vagy a Felhasználók és harmadik személy tevékenységével kapcsolatban merülhet fel.

XII. Reklamációs eljárás és panaszok

 1. A Felhasználó a Szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszait vagy reklamációit a következő e-mail címen jelenti be az Üzemeltetőnek: 

 2. Az Üzemeltető a panasz vagy a reklamáció rendezéséről haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül hoz döntést.

 3. Az Üzemeltető köteles a Felhasználónak írásbeli megerősítést küldeni a panasza vagy reklamációja rendezéséről.

 4. Az Üzemeltető köteles felülvizsgálni minden egyes panaszt vagy reklamációt, és abban az esetben, ha az megalapozottnak minősül, köteles megtenni a helyreállításhoz szükséges lépéseket. Abban az esetben, ha megalapozott panaszról vagy reklamációról van szó, az Üzemeltető a Felhasználónak kedvezményt nyújt a Térítéses szolgáltatás árából vagy a Felhasználónak a további Térítéses szolgáltatást ingyen nyújtja, amennyiben azzal a Felhasználó egyetért.

 5. Az Üzemeltető a megalapozatlan panaszt vagy reklamációt visszautasítja.

XIII. Vitarendezés

 1. A Portálon való regisztráció vagy a Szolgáltatások igénybevételének következtében keletkező vitákat a felek elsődlegesen a következő e-mail címen próbálják meg rendezni:
  info@be-pro.com

 2. Abban az esetben, ha a vitát nem sikerül egyeztetés útján rendezni, a vita elbírálására az illetékes törvényszék hatáskörét kötik ki.

 3. A Felhasználó fogyasztói minőségben az Üzemeltetővel fennálló vitáját a Tt. 391/2015. sz. törvény értelmében alternatív módon is rendezheti. További információk: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

XIV. Záró rendelkezések

 1. A jelen Feltételek a közzétételük napján lépnek hatályba. A Jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Szlovák Köztársaság általánosan kötelező érvényű rendelkezései irányadók. Jelen Feltételek megszüntetik a 2016.10.20-án kiadott általános regisztrációs feltételek hatályát.

 2. Az Üzemeltető a jelen Feltételeket bármikor megváltoztathatja, frissítheti vagy más módon módosíthatja, amihez nincs szükség a Felhasználó hozzájárulására.

 3. A Felhasználó a Szolgáltatások igénybevétele során köteles betartani a tartózkodási helye szerinti ország jogszabályait, valamint a Szlovák Köztársaság jogszabályait. Az Üzemeltető a vonatkozó jogszabályok vagy a jelen Feltételekben leírt kötelezettségek megszegése esetén a törvény értelmében a Felhasználókra vonatkozó összes elérhető információt (beleértve a Felhasználó személyes adatait) átadhatja az illetékes hatóságoknak.

Pozsony, 2017.08.11.

BE-PRO.COM

TÁMOGASS MINKET
ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÁSSAL