Ako to funguje

Využívanie futbalovej sociálnej siete BE-PRO.com je veľmi jednoduché. Okrem komerčnej funkcionality, je využívanie BE-PRO.com úplne zadarmo.

  1. Registrácia
  2. Prihlásenie
  3. Základné údaje
  4. Výber identity
  5. Možnosti profilu
  6. Homepage
  7. Inzeráty
  8. Užívatelia
  9. Knižnica
  10. Komerčná funkcionalita

Registrácia: 

Po kliknutí na www.be-pro.com sa na monitore objaví úvodná obrazovka. Na hornej lište máte možnosť si pozrieť Homepage, Novinky, Inzeráty a Užívateľov. Vpravo hore máte na výber dostupné jazykové verzie BE-PRO, možnosť Registrácie alebo Prihlásenia sa.

V prípade Registrácie je potrebné kliknúť na tlačidlo ,,REGISTRÁCIA,,.

Stránka Vás presmeruje na registračný formulár. Zaregistrovať sa môžete cez e-mail, Facebook, alebo LinkedIn. Je to iba na Vás. Pokiaľ sa rozhodnete prihlásiť cez Facebook, alebo LinkedIn, budete presmerovaný na prihlásenie na danú sociálnu sieť. Tam je potrebné vyplniť tie údaje, s akými sa na vybranú sociálnu sieť prihlasujete.

Pokiaľ sa rozhodnete prihlásiť cez mail, je potrebné vyplniť základné údaje:

Meno

Priezvisko

E-mail

Heslo (minimálne 8 znakov)

Zopakovať heslo

Opísať kód

Vybrať pohlavie

Súhlasiť s prevádzkovými a obchodnými podmienkami

Odkliknúť tlačidlo ,,Vytvor si nový profil,,.

Po správnom vyplňení všetkých údajov sa Vám na monitore objaví hláška s tým, že Vám bol na Vami uvedenú e-mailovú adresu odoslaný aktivačný mail.

Po jeho otvorení v ňom kliknete na tlačidlo ,,Aktivovať profil,,. Následne budete presmerovaní priamo do Vášho nového profilu na BE-PRO.com.


Prihlásenie:

V prípade, že už máte vytvorený profil a chcete sa prihlásiť, stačí na Homepage kliknúť vpravo hore na tlačidlo ,,PRIHLÁSENIE,,.

Automaticky budete presmerovaný na prihlasovací formulár. Pokiaľ ste sa zaregistrovali cez Facebook, alebo LinkedIn, kliknete na tlačidlo príslušnej sociálnej siete, cez ktorú ste sa prihlásili na BE-PRO.com.

Pokiaľ ste sa prihlasovali cez Váš mail, tak do kolonky ,,EMAIL/LOGIN,, vyplníte e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii. Do kolonky ,,HESLO,, napíšte heslo, ktoré ste uviedli pri registrácii. Po zadaní správnych údajov kliknete na tlačidlo ,,POKRAČOVAŤ,,. Následne budete presmerovaný na Homepage Vášho BE-PRO účtu.


Základné údaje:

Akonáhle sa prvý krát prihlásite, ste automaticky presmerovaný do ZÁKLADNÉHO NASTAVENIA ÚČTU.

V ňom je potrebné vyplniť ešte niekoľko základných údajov a môžete začat využívať našu futbalovú sociálnu sieť!

Ide o nasledujúce údaje:

Meno (predvyplnené z Vašej registrácie)

Priezvisko (predvyplnené z Vašej registrácie)

E-mail (predvyplnený z Vašej registrácie)

Národnosť

Časové pásmo (predvyplnené z Vašej registrácie)

Bydlisko - krajina (krajina, v ktorej žijete)

Bydlisko - mesto (mesto vo vybranej krajine, v ktorom žijete)

Pohlavie (predvyplnené z Vašej registrácie)

Zmena heslo - nie je potrebná, pokiaľ si prajete mať rovnaké heslo, aké ste zadali pri registrácii

Všetky vyplnené údaje potvrdíte stlačením tlačidla ,,ULOŽIŤ,,.


Výber identity:

Po prvom prihlásení a vyplnení všetkých údajov v základnom nastavení účtu budete presmerovaný do Vášho profilu, kde budete musieť urobiť ešte posledný krok: ,,VÝBER IDENTITY,,!

Identita reprezentuje Vašu funkciu vo futbalovom svete. Na BE-PRO.com si môžete vybrať až zo 14 identít, pričom si môžete zvoliť jednu a viac Vašich identít. Vybrať si môžete z týchto identít:

Hráč

Agent

Tréner

Prezident klubu

Generálny manažér

Športový riaditeľ

Scout

Lekár

Masér

Kondičný tréner

Fyzioterapeut

Právnik

Psychológ

Fanúšik

Vami zvolené identity si môžete aj poposúvať podľa dôležitosti. Urobiť tak môžete šípkami, ktoré sú napravo.

Ak ste s výberom a usporiadaním Vašich identít spokojný, kliknite na tlačidlo ,,ULOŽIŤ,,.

Následne budete presmerovaný do Vášho profilu, kde uvidíte všetky Vami zvolené identity.

Vaša cesta na BE-PRO.com sa môže začať!


Možnosti profilu:

Na užívateľský profil sa dá pozerať dvoma smermi: Váš profil a profil iného užívateľa. Poďme sa spolu pozrieť, aké možnosti máte vo Vašom profile.

U väčšiny identít sa jednotlivé komponenty v ich profile na ľavej strane (informácie o danom užívateľovi) odlišujú. Jednotlivé komponenty sú prispôsobené tak, aby o každej identite poskytli čo najviac relevantných informácií.

Profil hráč:

Hráčsky profil obsahuje najviac komponentov:

Môj profil

Aktuálny klub

História: štarty v reprezentácii a klubová história

Inzeráty

Kooperácie

Obľúbení hráči

Obľúbené kluby


Môj profil:

Veľmi dôležité údaje, ktoré potrebuje každý záujemca o Vaše služby vedieť. Ideálne je vyplniť o sebe čo najviac údajov, najlepšie všetky.

Niektoré z údajov sú už predvyplnené, z Vašich základných údajov. Ide o dátum narodenia, národnosť a bydlisko.

Ďalej si môžete doplniť:

Ďalšiu národnosť

Prezývku

Výšku

Váhu

Hráčske pozície

Silnejšiu nohu

Hráčsky status (profesionál, amatér - v prípade profesionála aj dĺžku zmluvy)

Agent (či máte podpísanú zmluvu s agentom)

Reprezentácia (či máte štarty za reprezentačný výber)

Najvyššia hraná liga (poradie ligy, veková kategória, krajina)

Doplňujúce informáce (úspechy, atď.)

V prípade vyplnenia všetkých potrebných údajov kliknite na tlačidlo ,,ULOŽIŤ,,.

Aktuálny klub:

Tento komponent obsahuje všetky informácie o Vašom aktuálnom klube:

Krajina klubu

Názov klubu (pokiaľ nebol názov Vášho klubu v databáze, môžete ho pridať)

Sezóna (od - do vypĺňajte, pokiaľ ste v klube viac sezón)

Liga (poradie ligy)

Veková kategória (napr. senior, alebo U19, U17, atď.)

Hosťovanie (môžete vyplniť, ak ste v danom klube na hosťovaní)

Zápasy (počet zápasov v aktuálnej sezóne)

Góly (počet gólov v danej sezóne)

Asistencie (počet asistencií v danej sezóne)

Červené karty (počet červených kariet v danej sezóne)

Žlté karty (počet žltých kariet v danej sezóne)

V prípade vyplnenia všetkých potrebných údajov kliknite na tlačidlo ,,ULOŽIŤ,,.

História:

Rovnako ako aktuálny klub, zaujíma potencionálnych záujemcov o Vaše služby aj Vaša hráčska história. Takisto ako pri profile, aj tu doporučujeme čo najdetailnejšie vyplnenie všetkých údajov.

Komponent histórie sa skladá z reprezentačnej (pokiaľ ste v údajoch o profile uviedli, že ste reprezentovali Vašu krajinu) a klubovej histórie. Klubová história sa vyplňuje rovnakým spôsobom, ako aktuálny klub.

Pri vypĺňaní reprezentačnej histórie zadávate:

Krajinu (ktorú ste reprezentovali)

Vekovú kategóriu (v ktorej ste reprezentovali)

Počet zápasov (v danej vekovej kategórii)

Počet gólov (v danej vekovej kategórii)

Počet asistencií (v danej vekovej kategórii)

Počet červených kariet (v danej vekovej kategórii)

Počet žltých kariet (v danej vekovej kategórii)

Pokiaľ ste vyplnili všetky potrebné údaje, kliknite na tlačidlo ,,ULOŽIŤ,,.

Inzeráty:

Komponent inzeráty vo Vašom profile ukazuje všetky Vaše aktívne inzeráty. Pokiaľ žiadne nie sú, môžete vytvoriť inzerát pomocou tlačidla ,,PRIDAŤ PONUKU,, na ľavej strane profilu, alebo pomocou červeného tlačidla ,,MIMO TRHU,, v hornej časti profilu. Všetky Vaše aktívne inzeráty vidia ostatní užívatelia v tejto časti profilu, alebo na nástenke vo Vašom profile.

Pokiaľ máte aktívny inzerát, vyzerá to asi takto:

Kooperácie:

Komponent ,,KOOPERÁCIE,, ukazuje ostatným užívateľom, s kým na portáli BE-PRO.com spolupracujete. Takisto môže slúžiť ako určitá záruka pre ostatných užívateľov, že ste naozaj ,,skutočný,,. Kooperáciu môžete ostatným užívateľom poslať tak, že kliknete na tlačidlo spolupracovať, ktoré sa nachádza na profile užívateľa. Druhý užívateľ musí takúto spoluprácu potvrdiť.

Všetky kooperácie sa potom nachádzajú v profile každého užívateľa.

Obľúbení hráči a obľúbené kluby:

Každý má svojich obľúbencov. Nie je tomu inak ani vo svete futbalu. Práve preto máte na BE-PRO.com možnosť dať futbalovému svetu vedieť, kto je Váš obľúbený hráč, či klub.

Vašich obľúbených hráčov alebo kluby pridáte veľmi jednoducho. Na každom komponente sa vpravo hore nachádza ,,CERUZKA", na ktorú stačí kliknúť a vyskočí Vám formulár na vyplnenie obľúbeného hráča alebo klubu.

Za svojho obľúbeného hráča si môžete zvoliť aj BE-PRO užívateľa. Obľúbený klub si vyberáte z databázy BE-PRO. Pokiaľ sa v nej klub nenachádza, môžete ho pridať do databázy.


Profil agent:

Profil agenta obsahuje okrem niektorých vyššie spomenutých komponentov (môj profil, inzeráty, kooperácie, obľúbení hráči, obľúbené kluby) aj nasledujúce komponenty:

Zazmluvnení hráči

Prestupy

V prípade údajov v komponente ,,MÔJ PROFIL" sa v agentskom profile nachádza kolonka ,,AGENTÚRA,,: tá hovorí o tom, v akej agentúre daný agent pracuje.

Zazmluvnení hráči:

V tomto komponente môže agent vyplniť, ktorých hráčov má zazmluvnených. Pokiaľ vyplní ako svojho zazmluvneného hráča užívateľa BE-PRO, ten s tým samozrejme musí súhlasiť a toto zazmluvnenie potvrdiť. Upozornenie danému užívateľovi príde správou priamo na BE-PRO.

Zazmluvneného hráča pridáte tak, že v danom komponente kliknete na ,,CERUZKU,, napravo.

Pokiaľ sa daný hráč nachádza na BE-PRO, jednoducho vyplníte jeho meno a priezvisko a označíte ho z databázy. Pokiaľ sa hráč nenachádza na BE-PRO, jednoducho vyplníte jeho meno, priezvisko, dátum narodenia, národnosť, hráčsku pozíciu a dĺžku zmluvy.

Prestupy:

V komponente prestupy môže agent vyplniť všetky prestupy, ktoré zrealizoval. Prestup vyplní tak, že klikne na ,,CERUZKU,, napravo v komponente prestupy. Následne vyplní formulár, kde vyplní o akého hráča sa jedná, pričom môže takisto vybrať hráča, ktorý sa nachádza na BE-PRO. V prípade, že hráč nie je zaregistrovaný na BE-PRO, vypĺňa jeho údaje podobne ako pri zazmluvnenom hráčovi. Ďalej vyplňuje o aký typ prestupu ide: prestup, hosťovanie, skúška. Následne vyplní dátum transferu a kluby: z klubu a do akého klubu daný hráč vykonal transfer.


Ďalší obsah pripravujeme.